Ekologie

EKOLOGIE JE NAŠÍ NORMOU

ALSANIT je ekologicky uvědomělou firmou. Dbáme nejen o to, aby prostor kolem podniku byl „zelený“, ale také se ve fázích projektování a výroby zaměřujeme na materiály šetrné k životnímu prostředí.

Používáme materiály, které mají certifikáty ochrany životního prostředí, například FSC, PEFC, nebo GREENGUARD. Navíc, díky zavádění moderních technologických řešení, mají naše zařízení nízkou spotřebu energie a jsou jim snižovány emise. Navíc využíváme místní dodavatele polotovarů a máme vlastní výrobu kování, čímž dále omezujeme svou uhlíkovou stopu.

Neustále prohlubujeme naše znalosti o eco-designu a snažíme se je předávat našim zákazníkům. V budoucnu plánujeme zavést fotovoltaické řešení, které by vedlo k dalšímu snižování emisí.

Vyrovnané řízení a uvážlivé využívání zdrojů jsou pro nás samozřejmou filozofií.

TŘI SLOVA S VELKÝM VÝZNAMEM

Firmu Alsanit od samého počátku její existence doprovází princip REUSE, RECYCLE, REDUCE.

  • REUSE – všechny naše aktivity se snaží v maximálně možné míře vést k dalšímu využití materiálu, který vznikl v průběhu výroby a při řezání našich výrobků. Z odřezků, vznikajících v průběhu zpracovávání desek, jsou vyráběny mj palety pro přepravu našich výrobků, díky čemuž pomáháme šetřit a pečovat o životní prostředí. Kromě toho intenzivně pracujeme na řešení používání desek ve zmenšených formátech pro výrobu hotových prvků, např. dělících příček.

  • RECYCLE -   tím, že se vyhýbáme plýtvání potenciálně užitečných materiálů a snižujeme spotřebu dostupných surovin, výrazně snižujeme spotřebu energie, znečištění ovzduší i znečištění vod. Odpad vzniklý při výrobě, který již nemá žádné další využití, je tříděný a předávaný k likvidaci specializovaným firmám.

  • REDUCE - Politika firmy je ostře zaměřena na úsporu materiálů, a s tím v dlouhodobé perspektivě spojené také snižování emisí skleníkových plynů. Alsanit klade velký důraz na ekologicky vyrovnané projektování svých výrobků, stejně jako na inovativnost použitých řešení. Například skřínky METAL+ jsou založeny na modulární konstrukci těl, a je možné je dodatečně doplnit o příslušenství nebo změnit jejich vnitřní uspořádání dokonce po dodání zákazníkovi. Výrazně tak prodlužujeme životní cyklus produktu a výrazně snižujeme množství odpadu. Tak by podle našeho názoru měla vypadat skutečná ekologie.

Certifikovaní dodavatelé

Certifikát FSC

FSC - neboli Forest Stewardship Council je nezisková organizace, jejímž cílem je zajistit, aby celý dodavatelský řetězec dřevařského průmyslu poskytoval vysoké standardy ochrany životního prostředí, etiky, rovného zacházení se zaměstnanci a zodpovědného využívání lesních zdrojů.

Právě díky těmto zdola jdoucím iniciativám jsou chráněny lesy a dřevozpracující průmysl, který si mnoho lidí spojuje se silným negativním dopadem na životní prostředí, někdy je dokonce vnímán jako hospodářství s rabovacím charakterem. Systém se snaží o to, aby byl průmysl nastaven na takový způsob fungování, který zaručuje přetrvání lesních zdrojů a jedinečných ekosystémů. Silnou stránkou FSC je to, že získání certifikátu je možné výlučně tehdy, pokud jej všechny subjekty dodavatelského řetězce rovněž vlastní a dodržují nejvyšší ekologické normy.

FSC mini

Výrobky na bázi dřeva firma ALSANIT nakupuje výlučně od dodavatelů, kteří vlastní certifikát FSC.

FSC

Certifikát PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - ve zkratce PEFC - 
je organizace, jejíž cílem je propagace vyváženého lesního hospodářství. Jedná se o neziskovou organizaci, jejíž řešení jsou používány ve více než 39 zemích a jejich systémech certifikace. Předností PEFC jsou nezávislí odborníci, kteří radí státním organizacím, jakým způsobem spravovat lesy a řídit výrobu založenou na těžbu dřeva. Cílem PEFC je vytvořit systém řízení lesních zdrojů, který zaručí přežití lesních ploch pro budoucí generace.

 

PEFC MINI

Dodavatelé DTDL a HPL desek, tj. produktů, které využívá firma ALSANIT, vlastní certifikát PEFC.

PEFC

K optimalizaci vašeho zážitku používáme soubory cookie. Procházením našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.